македонски

english

профил

активности инфо галерија контакт
 

Вести од Организацијата од постар датум (од 2004 и 2005 година) :
(кликнете на бараната вест за да прочитате повеќе)

2005:

-Од 15 до 22 Јануари 2005: Посета на Комитетот за заштита на правата на детето во Женева;

- Февруари 2005: Едукација на жените во политиката;

- Февруари 2005: Локална медиумска кампања за борба против трговија со луѓе;

- Март 2005: За демократско општество – рамноправен избор – втор дел;

- 2005 : Едукативни работилници за менопауза;

- 07 Март 2005: Усвоена Програмата за редовни гинеколошки прегледи;

- 2005: Работилници за жените заболени од малигни заболувања;

- 21 Април 2005: Средба со новиот Градоначалник на Свети Николе;

На 21 Април 2005 година се одржа средба со новиот Градоначалник на Општина Свети Николе Слободан Даневски. На средбата присуствуваа претставници од Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија одговорни на Проектот за развој на деца и млади - Блашко Смилевски и Миро Радевски, претставници на Организација на жените на Општина Свети Николе и Вавилон Центарот како проектна активност на ОЖО Свети Николе - Вера Златева, Рахела Ѓорѓиева и Александар Богатинов. На средбата беше презентирана програмата и активностите на дневниот едукативен центар за деца и млади Вавилон-Свети Николе, исто така беше дефинирана и понатамошната соработка со Локалната Самоуправа, како и можностите за подршка на Вавилон центарот од Локалната Самоуправа.

- 2005: Евалуација на здравствената програма на Организација на жените на Општина Свети Николе;

- 09 Јуни 2005: Организација на жени на Општина Свети Николе – добитник на Награда за граѓанско општество и демократија;

 

2004:

- 6 Февруари 2004: Основање на Детски Парламент на Македонија за Свети Николе во рамките на Организација на жените на Општина Свети Николе;

- 25 Февруари 2004: Усвоен Амандман за бесплатни гинеколошки прегледи;

- 29 Март 2004: Формирано македонско Женско Лоби за Свети Николе;

- 15 Мај 2004: Средба на членките од мрежата на женски НВО од проектот Чекор по чекор до подобро здравје;

- Јуни 2004: Партиципативен пристап - работа со учество на заедницата;

- 19 и 26 Јуни 2004: Работилници за рано откривање на малигни заболувања;

- 23 Јуни 2004: Домаќини на гостите од Грузија;

- 03 Јули 2004: Учество на промоцијата на децентрализацијата;

- Јули 2004:  Проект "Боите на мирот";

- од 18 до 23 Јули 2004: Студиско патување во Бугарија;

- од 09 до 14 Август 2004: Младински камп за волонтеризам и активизам;

- од 09 до 25 Август 2004: Летен камп "Чеплес";

- од 02 до 05 Септември 2004: Национален состанок на Програмата МЛАДИ во Македонија; (Активности > Работа со деца и млади)

- 08 Септември 2004: Вавилон ескурзија - Радовиш, Смоларскиот водопад и Манастирот Водоча;

- 11 Октомври 2004: Вавилон ескурзија - Кратово, Куклица (скаменета свадба) и Манастирот Свети Јоаким Осоговски;

- Октомври 2004: Студиска посета на Женски центар Ужице;

- од 14 до 26 Октомври 2004: 5-та ФАРЕ Акциона недела против расизмот во фудбалот;

- 22 Октомври 2004: Свечена конвенција по повод предавањето на Владата на документот за Национална Стратегија за млади на Република Македонија;

-Од 24 до 26 Ноември 2004: Студиска посета на Волонтерски центар во Јагодина;

-Од 10 до 20 Декември 2004: Тренинг за ненасилно разрешување на конфликти;

-За демократско општество-демократски избор;

 

 

 
 

прва страна | профил | активности | инфо | галерија | контакт
© 2003-2010 Организација на жени - Свети Николе.
Сите права се задржани Webmaster Александар Богатинов