македонски

english

профил активности инфо галерија

контакт

лица за контакт
 
пребарувај
на интернет


 
кампања за бесплатни гинеколошки прегледи
јубилеј

 
U

©
 
 
Препорачајте!
Вашето име:

Вашата
 е-маил адреса:


Е-маил на Ваш/а пријател/ка:

Вашите коментари:

Примете копија 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 
 

   
Назив: Организација на жените на општина Свети Николе 

Organization of women of municipality of Sveti Nikole

 

Седиште: ул.Ленинова број 1, П.Фах 13
2220 Свети Николе,
Македонија
 
Leninova 1-1/4, p.box 13
2220 Sveti Nikole
Macedonia
Тел,/факс: +389 32 444 620
 
E-mail: womsvetinikole@yahoo.com
 
Основана: 1990 година

 


Лица за контакт / Contact persons:

Име и презиме: Г-ѓа Даниела Панева
 
Daniela Paneva
Функција: Претседателка
 
President
Телефон: +389 32 444 620
 
e-mail: paneva_d@yahoo.com
womsvetinikole@yahoo.com

Јасмина Трајчева-Координаторка на извршна канцеларија / Jasmina Trajcheva-Coordinator of the executive office
e-mail: womsvetinikole@yahoo.com, jasmin.traj@gmail.com

Александра Тодевска-финансиски соработник/ Aleksandra Todevska- financial assistant
e-mail: t_alexandra21@yahoo.com

Рахела Симеонова Манева- Лице за одности со јавноста/ Rahela S. Maneva-Public relations person
e-mail: g.rahela@yahoo.com

Дарко Јованчевски-технички и интернет администратор/ Darko Jovanchevski- technical and IT administrator
e-mail: jaslicno_dare@yahoo.com

 

 

 на почеток=
 

 

на прва страна
 


наши донатори: 


 

АНКЕТА


Дали сте за
бесплатни гинеколошки прегледи?
 

Да
Не
   

 

 

 

 

 

локални линкови:


 

 

 

 

медиумски покровители на камапањата 


 


 


 


 

 

 

прва страна | профил | активности | инфо | галерија | контакт
© 2003-2015 Организација на жени - Свети Николе.
Сите права се задржани Webmaster
А.Б.