english

or you can choose your language below
 

профил

активности инфо галерија контакт
 

 

ОЖОСВН дел од Мрежата за проценка на влијанието на регулативи

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ (ИДСЦС) во соработка со Центарот за економски анализи (ЦЕА) во периодот јануари 2017 – декември 2019г. ќе анализираат како се спроведува процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР) при создавањето на законите и каква е можноста за граѓанските организации да се вклучат во создавањето на јавните политики во земјата, преку проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази“ и е финансиски поддржан од Делагацијата на Европската Унија.

Проектот „ПВР во сенка“, ќе придонесе за унапредување на доброто владеење преку вмрежување и градење на капацитети на граѓанските организации за следење и анализа на спроведувањето на ПВР. Целта на проектот е да се зголеми можноста за активно вклучување на граѓанските организации во ПВР процесот и во реформите на јавните политики преку вмрежување, инклузивни консултации и обуки.

Проектот посветува особено внимание кон создавање на врски помеѓу актерите од граѓанското општество и државните институции. Доброто спроведување на ПВР ќе придонесе кон повисок квалитет на легислативата, зголемена вклученост на граѓаните, зголемено ниво на законски сигурност, подобро финансиско планирање и зголемена транспарентност на политичките процеси.

ОЖОСВН заедно со уште девет граѓански организации е дел од Мрежата за проценка на влијанието на регулативи кои во понатамошниот период ќе работат на градење на сопствените капацитети за учество и надгледување на процесот на ПВР, проценка на влијанието на регулативите во сенка, како и на подигање на јавната свест за придобивките од ПВР и проблемите во спроведување.

Организација на жените на општина Свети Николе

 
 

прва страна | профил | активности | инфо | галерија | контакт
© 2003-2017 Организација на жените - Свети Николе.
Сите права се задржани Webmaster