english

or you can choose your language below
 

профил

активности инфо галерија контакт
 

 

Младите од Свети Николе се дел од Voice up

Организацијата на жените на општина Свети Николе го поддржа настанот ˶Дај му глас на твојот став˝, кој се оддржа на 17ти декември во МСУ ˶Гаврило Романович Державин˝ во Свети Николе. Настанот е дел од проектот Voice Up кој има за цел да го потикне граѓанскиот ангажман преку креирање аудио, визуелни и аудиовизуелни содржини на социјалните медиуми. Целта на овој проект е да се помогне да се подигне нивото на свеста кај младите за моќта која што може да ја имаат социјалните медиуми, како и за потенцијалната општествена ангажираност што може да се добие преку нивно користење. За овој проект се организираат настани во неколку градови во Р.Македонија, а Организација на жените на општина Свети Николе го поддржа настанот со потпишување меморандум за соработка и со учество на самиот настан со повеќе свои претставници од Програмата за деца и млади и волонтери. На настанот зедоа учество 40тина млади на возраст од 18 до 35 години од општина Свети Николе. Проектот финансиски е поддржан од УСАИД.
На самиот настан се зборуваше за тоа како социјалните медиуми ја променија комуникацијата во светот, снимањето на документираните филмови, фото есеии, за тоа всушност како функционираат социјалните медиуми. На крајот се разви дискусија за потребите и проблемте со кои се соочуваат граѓаните на општина Свети Николе и се разменија мислења, видувања и ставови, како и на кој начин користејќи ги достапните медиумски можности би можело да се влијае врз конкретни промени во општеството.
Во рамките на самиот проект има отворено и веб платформа
http://voiceup.mk/ каде учесниците од настаните, но и сите останати заинересирани млади може да се приклучат, да споделуваат информации и директно заеднички да развиваат медиумски приказни, а за сето тоа ќе имаат и професионална поддршка од експерти во секоја од областите кои се ангажирани од страна на тимот на voice up.

 

Организација на жените на општина Свети Николе

 
 

прва страна | профил | активности | инфо | галерија | контакт
© 2003-2016 Организација на жените - Свети Николе.
Сите права се задржани Webmaster