english

or you can choose your language below
 

профил

активности инфо галерија контакт
 

 

„e-ENGAGEMENT" и во Свети Николе

Организација на жените на општина Свети Николе како партнер организација на Младинска Алијанса од Крушево ја организираа и реализираа седмата едукативна работилница за млади која е дел од проектот „e-ENGAGEMENT".

Главна цел на проектот „e-ENGAGEMENT“ е подигање на свеста и развивање на нови вештини и знаења кај младите луѓе од сите региони во Република Македонија за употреба на можностите и придобивките кои ги нудат новите технологии со цел нивно активно вклучување и придонесување во општеството.

„е- ENGAGEMENT" е проект на Младински Сојуз од Крушево, финансиски поддржан од „Фондацијата е-Македонија“, а активностите во Свети Николе се имплементираа во партнерство со Организација на жени на општина Свети Николе.

Проектот е наменет за подобрување на клучните компетенции и вештини на младите луѓе со цел да им се овозможи подобро користење на потенцијалот и придобивките од новите технологии, како и подигање на свеста кај нив за користење на предностите на новите технологии и дигиталните алатки за вклученоста на младите и решавање на општествените прашања кои влијаат врз нив.

Специфични цели на проектот:

Зголемување на свеста кај младите луѓе од различни средини во Македонија за важноста на електронското ангажирање;

Подобрување и зајакнување на вештините кај младите од јазичен, дигитален и социјален аспект како и надградување на нивните капацитети за нивно подобро дигитално ангажирање; 

Поттикнување социјална инклузија на специфични маргинализирани групи на млади луѓе преку нивно дигитално анагажирање; 

Вмрежување на „e-ENGAGEMENT" учесниците во мрежа на млади луѓе кои ќе бидат поттикнувачи на следни акции за дигитално ангажирање;

 

Водечката сила зад проектот „e-ЕNGAGEMENT" е желбата преку развој на комбинација од знаење, вештини, вредности и мотивација помеѓу младите луѓе, да се направат позитивни промени во општеството со користење на потенцијалот и придобивките на новите технологии.

 

 

 

 

 

 

На работилницата во Свети Николе за првпат се собраа млади од различни организации и институции од Свети Николе кои работеа, учеа и се дружеа. Работилницата резултираше со интересни идеи од мотивирани млади луѓе кои се спремни да придонесат за промени во општеството со нивните идеи, ставови, размислувања. Се заклучи дека во Свети Николе недостига младинска организираност, информираност и поддршка за да се направат конкретни чекори за подобрување на статусот на младите во заедницата и општеството.

Организација на жените на општина Свети Николе

 
 

прва страна | профил | активности | инфо | галерија | контакт
© 2003-2015 Организација на жените - Свети Николе.
Сите права се задржани Webmaster