english

or you can choose your language below
 

профил

активности инфо галерија контакт
 

 

Организација на жените на општина Свети Николе носител на Институционален грант во програмата Цивика мобилитас

Организација на жените на општина Свети Николе е една од 16 граѓански организации, носители на институционален грант од Програмата Цивика мобилитас. Програмата е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот Центар за Меѓународна Соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU). Програмата Цивика мобилитас е програма за поддршка на граѓанското општество во Македонија. Визијата на програмата е Македонија во која граѓанското општество игра позитивна улога во реализацијата на потенцијалот на земјата и на сите нејзини граѓани. Цивика мобилитас има мисија да биде движечка сила за одржливо граѓанско општество, кое практикува позитивни, демократски вредности, ги ангажира граѓаните во локални општествени иницијативи и е во добра интеракција со своите конституенти; е институционализирано и вклучува бројни динамични, големи и мали, урбани и рурални, разновидни организации на граѓанското општество, и има позитивно влијание на понатамошниот развој на Македонија.

 

Цивика мобилитас го поддржува граѓанското општество во промовирање општествени промени во (стратешки) области, како што се добро владеење, децентрализација и развој на граѓанското општество. Исто така, се поддржува граѓанското општество и во упатувањето на три „трансверзални теми": родовите прашања, меѓуетничките односи и миграциите.

Цивика мобилитас ќе работи со граѓанските организации и другите актери на граѓанското општество во сите региони и општини, сектори и теми, притоа настојувајќи да ги намалува регионалните и секторските разлики во развојот на граѓанското општество.

Цивика мобилитас промовира внимателно осмислени институционален развој и организациско јакнење на граѓанските организации, со што цели симултано да придонесе и кон развојот на целото граѓанско општество како сектор и кон јакнење на самите граѓански организации.

Институционалните грантови на 16-те грантисти им беа доделени на 5 Мај 2015 година во просториите на МКЦ во Скопје од страна на Амбасадорот на Швајцарија во Македонија неговата екселенција Стефано Лазарото.

 

Организација на жените на општина Свети Николе

 
 

прва страна | профил | активности | инфо | галерија | контакт
© 2003-2015 Организација на жените - Свети Николе.
Сите права се задржани Webmaster