македонски

english

профил

активности инфо галерија контакт
 

Во овој број на нашиот електронски весник "ВАВИЛОН" може да прочитате за:

Надворешни соработници :

- Е-образование - иднина на државите;

- Хранење на зајаците;

- Гладиоли - 2 дел;

- Загатка на Балканско „Илло Темпоре“;

- Неколку слики од Македонски Емигрант во САД;

 

Празници:

- Како се слават Христијанските празници;

- Новогодишни обичаи по светот;

 

Спорт:

- За ракометен клуб Овче Поле;

- Со фудбал против расизам;

- Ноќен турнир во мал фудбал;

- Валентино Роси;

 

 

Занимливости:

- Toyota - Alexandro Volta;

- Кетрин Зета Џонс;

- Феликс Менделсон;

- Харт Марија Фон Веберн;

- Монотопија;

- Колку се плашите од успех;

- Левата или десната хемисфера на мозокот;

- Богови - 2 дел;

- Астрономија;

- Категоризација на ТВ програмите;

 

 

ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ ВЕСНИК  "ВАВИЛОН" (кликни)

 

 

НАДВОРЕШНИ СОРАБОТНИЦИ

 

"Е-образование" иднина на државите

 

пн: Општеството кое ќе се базира на знаење ја зголемува потребата од луѓе со добри комуникациски способности, познавање на информатичко-комуникациската технологија, кои имаат многу информации, постојано се подготвени за учење и се способни за справување со новонастанатите ситуaции. Образованието претставува клуч за одржлив развој, квалитет и конкурентност

Употребата на информатичката и комуникациската технологија во Македонија е на незадоволителни ниско ниво, особено споредено со земјите од Европската унија, се вели во Националната стратегија за развој на информатичкото општество. Само осум проценти од македонските граѓани имаат интернет конекција, а десетина проценти повеќе имаат и приватен персонален компјутер во својот дом. Токму поради ваквата состојба и за да се создаде општество кое ќе се базира на знаење, образованието мора да се менува и да се прилагодува, во најопшта смисла на зборот. Оваа Стратегија „е-образованието“ го дефинира како нова форма на образование, во која со иновативна употреба на информатичко-компјутерската технологија, треба да се подобри традиционалниот систем на учење и да се избришат границите меѓу ученикот, учителот, домот и работното место. Сето ова ќе овозможи развивање на вештини и квалитети за подобро функционирање во модерниот свет, со глобална перспектива и со широки погледи. Значи, општеството кое ќе се базира на знаење ја зголемува потребата од луѓе со добри комуникациски способности, кои имаат многу информации, постојано се подготвени за учење и се способни за справување со новонастанатите ситуaции. Образованието претставува клуч за одржлив развој, квалитет и конкурентност. Во оваа насока, секое училиште доби по 20 персонални компјутери како донација од Кина. По ова, следуваше нивно интернет-поврзување, финансиран од американската агенција за меѓународен развој УСАИД. Ваквата инвестиција ќе го стимулира економскиот развој на земјата и намалувањето на цената на интернет услугите. Индиректно, ќе се стимулира и бројот на интернет-корисници. Нареден чекор е креирањето на македонски образовен портал чија улога ќе биде да се промовира е-образовната средина. Секој наставник, ученик, директор ќе се регистрира и ќе добие бесплатен е-маил со што ќе се создаде и мрежа за меѓусебна комуникација, размена на искуства, ставови, информации. На порталот ќе постои и база на податоци за секое училиште и активностите што ги спроведува. Освен ова, ќе се формира и дигитален форум каде субјектите во образованието ќе дискутираат за одредени теми на интерес.

За сето ова да функционира, се обучува и наставниот кадар за базично користење на компјутерите во наставата. Потоа, наученото тие треба да го пренесат на идните генерации, за кои се подготвува и дигитален буквар на македонски јазик. Ова ќе ги „принуди“ и родителите, кои за да им помогнат на своите деца, ќе мора да научат да работат на компјутерот.

Сето ова како е одлично искреирана идеја и потреба, но реалноста говори со многу сурови факти. Значи, училиштата имаат добра информатичка инфраструктура, но бројот на компјутери во едно школо не е доволен за бројот на наставниот кадар и учениците. Ова го потврдува и Елизабета Наумовска, директор на државно средно училиште „Таки Даскало“ од Битола. Нејзиното училиште има компјутерска лабораторија, интернет и е мрежно поврзано. Главниот проблем е што има еден опремен кабинет, четириесетина супер-сонични компјутери и околу 1.800 ученици кои треба да учат на нив. Со ист проблем се соочува и нејзинот колега, Бранко Чаршавски од основното училиште „Ванчо Прке“ од Виница, град во Источна Македонија.

„Компјутерите имаат одлични перформанси, но се премалку за бројка од 1.200 ученици и осумдесетина вработени. Не ги задоволуваат основните потреби и желби ниту на наставниците, ниту на учениците. Принуден сум да одам по фирми и да молам за донација на компјутери, затоа што учениците во прва и втора година, во наставата, не користат класични учебници“, вели Чаршавски.

Овие два примера се малку од многуте училишта каде бројот на инсталирани компјутери е мал во однос на потребите. Но, имаме и спротивни ситуации кога апаратите се доволни за бројот на учениците и наставниците, но тие не се во употреба од проста причина што никој не знае да работи на нив.

Јас сум единствената вработена во училиштето која работи на компјутер. Тоа е поразителен факт за школо со педесетина вработени“, вели Убавка Бутлеска, педагог во Кривогаштани, општина во близина на градот Прилеп.

Основно прашање кое произлегува од овие факти е како да се размислува за развој на општеството кога сржта, факторот за едукација на идните поколенија, многу малку знае информатика. „Тешко е со оваа структура на размислување и наставен кадар, а посебно со третманот на државата кон руралните средини да се размислува за развој. Таа не гетоизира и не се труди да не издигне на повисоко ниво“, објаснува овој педагог.

Каква и да е реалноста, останува фактот дека преку е-образованието идните генерации ќе имаат полесен и поудобен живот. Прво, нема да мора физички да „висат“ пред шалтерите да си ги платат сметките, да аплицираат за пасош, да проверат некоја информација или да бараат виза за странство. Наместо тоа, од својот дом ќе може да ги направат сите овие нешта едноставно, брзо и со заштеда на сопственото време и пари, вели Јани Макрадули, пратеник и претседател на Комисијата за информатичко-комуникациска технологија.

 

Тодор Стојчевски - новинар и постдипломец на студиите за мир и развој на Филозофскиот факултет во Скопје

 

  на почеток=

 

Хранење на зајаците

 

Храната е основниот фактор за порастот и плодноста на зајаците. Во големите фарми со интензивно производство се препорачува сите категории зајаци да се хранат со гранулирана храна. Гранулираната храна е во предност, зошто лесно се транспортира, складира и дозира, а растурот и загубата на храна е минимален. Квалитетната гранулирана храна треба да е тврда, без прав, а оптималниот размер на гранулата 2,5 - 5 мм во дијаметар и 10 - 21 мм во должина. Се препорачува храната да е во сообразност на возраста на категоријата на зајаците. Фирмите кои произведуваат ваква храна имаат разработени специјални рецепти за различите категории зајаци - гоење, за бремени и дојни мајки, за рано одбиени зајчиња и др.

Гранулираната храна треба да ги содржи следните компоненти во одреден сооднос : Луцеркино брашно, Јачмен, Пченка, Пченични трици сончогледово и сујно ќуспе, овес, минерали, витамини, аминокиселини и по можност антибиотик. Не се препорачува давањето на зелена храна во големите фирми зошто подготовката бара многу време и труд, , а покрај тоа гранулираната храна обезбедува побрз развој и поголема ефективност кај зајаците. Покрај тоа свежо косеното сено или луцерка може да предизвикаат и стомачни пореметувања, особено кај рано одбиените зајчиња кои што не се спремни да консумираат големи количини на кабаста храна.

Затоа луцерката и сеното се сушат 3 - 4 дена и истата се дава на зајаците.

Колку храна им е потребно на зајаците?

Тоа зависи од која категорја се истите.

Женките треба да се пазат од здебелување зошто во спротивно тешко забременуваат. Затоа за време на парењето се намалува некоја храна која содржи големи количини на енергија посебно: пченка, јачмен компир и сл. Дажбата треба да е околу 35 гр. храна на еден килограма жива мера. Се препорачува хранењето да биде еднаш во денот, секој пат во исто време.

Женките - мајки конзумираат 250 - 600 гр. храна на ден во зависност од кондицијата и бројот на зајчиња во леглата. Зајаците за гоење се хранат по воља така што секогаш треба да има храна во хранилките. Се хранат обично двапати на ден. Треба да се напомене дека не треба да се дава храна која се расипала, мувлосала или храна која била достапна до глодари и други животни за да не пренесе редица причинители на заразни болести кај зајците.

Иле Нанев

  на почеток=

 

ГЛАДИОЛИ - 2 дел

 

Главна улога при одгледувањето на гладиолите има правилно одбраното место по географската положба и релјеф, осветленоста, почвено- механичкиот состав, положба на подземните води, заштитеност од честите ветрови.

Апсолутно непогодни се местата во длабнатини и лишени од проветрување, места со плитки подземни води, затоа што после обилни дождови водата останува на површината и по неколку дена, тешките глинести почви и при постоење во нив на големи количини органски материи подолго време остануваат студени поради задржување на влагата, која бавно се профилтрира.

Ретко можат да се сретнат места и почви природно готови за садење на гладиоли.

На лесните песокливи почви се додава глина , а на тешките глинести почви се внесува заедно со органското ѓубриво крупно зрнест песок.

Почвата треба да биде лесно пропустлива и за водата и за воздухот.

Гладиолите се одгледуваат како едногодишна култура, со обавезно вадење на луковиците наесен, потсушување, чистење, сортирање и чување до настапувањето на благо пријатни временски услови и садење на следната пролет.

Неопходното вадење е условено од непостоењето на студеноотпорни сорти. При подлабоко замрзнување на почвата луковиците угинуваат.

     
     

На добро одбрана парцела при благо пријатна микроклима и физичко-механички состав на почвата, садењето може да започне 1,5 - 2 недели порано од вообичаеното, за определен реон. Рокот на садењето ќе го забрза за 2 - 3 недели и употребата на фолии за покривање.

Вредноста на садниот материјал се определува пред се со неговата возраст, а размерот на луковиците има важно, но попатно значање.

Младиот саден материјал се добива од луковичните папки во тек на една, две години и најценети се крупните луковици, кои се уште не формирале цветови. Таквите луковици се викаат јувенилни и нивниот оптимален размер треба да биде со дијаметар 3,5 - 4.5 см.

Бројот на покривните лушпи може да биде од 9-11 и тие по правило се помалку збиени од возрасните сорти луковици и по нив се определува староста на садниот материјал.

За добри, но помалку квалитетни, може да се сметаат крупните луковици, кои што се стари 2-3 години, но кои еднаш цветале.

Старите 4-5 годишни луковици, претставуваат неквалтетен саден материјал.Растенијата добиени од нив често заболуваат и угинуваат.

Таквите луковици тешко се чуваат во складовите и нивниот отпад често достига 60-80 % и затоа старите луковици треба да се уништуваат.

На луковицата најчесто се разбудуваат една терминална или најдобро развиената латерална папка.

Најдоцните рокови за садење во Свети Николе и неговата околина на одгледување за продолжување на роковите на цветање и добивање на берба, без примена на покривање со фолија, е 15 Март- 15 Мај.

Со примена на фолија со кратковремено загревање при паѓање на температурите во ноќните часови и студените доцни есенски денови, може да се добијат квалитетни цветови на гладиолите во Ноември. Во тој случај садењето се врши од 15-20 Јуни.

Покасното садење не овозможува формирање на квалитетни цветови, поради значителното скратување на осветлувањето и должината на светлосниот ден.

Со користење на оранжерии и пластеници, цветање на гладиолите може да се постигне од мај до крајот на ноември.

На отворено при садење во различни рокови ( од 15 Март до 15 Јули ), цветови може да се има од првите денови на Јули до крајот на Октомври, т.е. во текот на четири месеци.

Максимална височина на растенијата и должината на соцветијата, кај секоја сорта во услови на топлиот југ, гладиолите развиваат при садење во првата половина на Април. Овие рокови се сметаат за оптимални.

Садењето на луковиците на отворено во реонот на Свети Николе почнува во втората половина на Март.

Најпрво се садат крупните луковици на раните сорти наменети за рана резидба. После нив се садат малите луковици наменети за добивање на саден материал. Средните луковици се садат последни.

Садењето на гладиолите во оптималните рокови им овозможува на растенијата да се развиваат во подобар воден режим, кој овозможува интензивен пристап на соли од почвата , максимално го обезбедува растението со хранливи елементи, го активизира процесот на фотосинтеза во растението.
 

     

Се користи садење во еден ред или дворедна лента на садење.

Може да се користи збиено едноредно садење, со растојание меѓу редовите од 40 см. Ако растојанието меѓу редовите се зголемува до 70 см, тогаш растојанието меѓу растенијата во редот се намалува за 5-7 см.

Во првиот случај на 1 ха се садат 270-300.000 луковици прва и втора класа, а во вториот на 1 ха се насадуваат до 230.000 крупни луковици.

За да се искористи попродуктивно површината со растојание меѓу лентите од 70 см, се применува дворедно садење во лентата.

Растојанието меѓу редовите во лентата е 15 см. На 1 ха се садат 270-300.000 крупни луковици од прва и втора класа. За подрастување на мали луковички на 1 ха може да се сместат до 450. 000.

Понекогаш гладиолите може да се одгледуваат и во триредна лента со растојание меѓу лентите од 70 см.

На 1 ха по оваа шема се засадуваат 190-220.000 луковици, а се берат до 200.000 цветови.

Во зависност од сортата растојанието меѓу редовите може да варира. Оптимално растојание е 15 см, а растојанието меѓу растенијата во редот 10-15 см.

Длабочината на која ќе се посадат луковиците, зависи од типот на почвата, нејзиниот механички состав и од големината на луковиците.

Крупните луковици обично се садат на длабочина од 7-8 см, а ситните на 3-4 см.

Во помали производни плантажи и при производство во заштитен простор ( пластеничко производство), садењето на гладиолите се врши во т.н. фитарии, широки 1 метар и долги произволно, каде на 1 м2 се садат од 60-70 луковици од прва класа на растојание 10 Х 10 см.

Обезбедувањето на почвата со елементите на исхрана зависи нејзината плодност. Недостатокот од макро и микро елементи, се внесува во вид на минерални и органски ѓубрива.

За попродуктивно искористување на минералните ѓубрива и оптимален фотосинтетски процесс, треба да се стремиме кон идеално снабдување на растението со вода.

При првото прихранување на гладиолите , што се развиваат од јувенилните луковици на 1 ха се внесуваат 0,6-1,5 т минерални ѓубрива.

По правило на тешките почви дозите на внесување се помали за 2 пати отколку кај лесните почви.

При нормални услови, кога гладиолите нормално се развиваат лисно прихранување со N:P:K, не се изведува, бидејќи тоа нанесува повеќе штета , отколку корист.

После прихранувањето се врши длабоко прашење на меѓуредовите на 10-12 см. Почвата покрај растението се праши на помала длабочина за да не се повредат луковиците и кореновиот систем.

Второто прихранување се прави на крајот од првиот период од развитокот, во фенофазата на вториот-третиот вистински лист, кога растенијата се високи од 20-25 см.

Растенијата од јувенилните луковици се прихрануваат со минерално ѓубриво NPK со истите дози како првото прихранување.

За органско прихранување, подобро е да се користи коњско и птичјо ѓубре и само при нивен недостаток се применува говетско ѓубре.

Ако е времето жешко тогаш за лисно прихранување во улога на микроелемент се вклучува и цинковиот сулфурен-оксид.

Лисно прихранување со некој макроелемент се изведува во следниве случаеви:

-кога лошо се развива надземниот дел или лисјата имаат светло зелена боја (насадот се прихранува со 0,5%уреа),

-при недоволно интензивна фотосинтеза (прихрана со калиум и магнезиум сулфуроксид),

-во периодот на цветање, созревање на семето, созревање на ќерќините луковици (прихрана со брзо растворливи форми на фосфорни и калиеви ѓубрива).

Кај гладиолите прецветаните соцветија неопходно е да се отстрануваат, но без повреди на лисјата.

Растенијата во летните месеци се наводнуваат секој 10 дена по 400-600 м3 вода, на 1 ха во зависност од способноста на задржување на влагата во почвата. Во време на вегетациониот период во сушните реони, се изведуваат до 15 наводнувања.

Секојдневни наводнувања во најжешките денови со мали дози 10-15 л/м2 се недоволно ефективни и често штетни. Подобро е да се наводнува поретко, но пообилно.

 

     

Во посебно топлите денови, неопходно е наводнувањето да се врши во раните утрински и доцните вечерни часови, со распрскувачи се прска 10-15 мин. што допринесува да се створи влажна микроклима околу растението.

Прекинувањето на наводнувањето доведува до нерамномерно растење на заменувачката луковица.

Најраспространета болест претставува фузариозата или сувото гниење.

Гладиолата ја напаѓаат исто така и сивото гниење (ботритис), бактеријалната краста, рѓата.

Од вирусните заболувања познат е мозаикот на гладиолата.

При првите симптоми на болеста растенијата обавезно се уништуваат заедно со дел од околната почва.

Еден од најголемите штетници е гладиоловиот трипс кој го повредува растението, како во текот на вегетацијата, така и во текот на чувањето на садниот материал.

Други поважни штетници се: рутавата буба, која го напаѓа цветот, и зелените црви, кои ја напаѓаат луковицата.

При висока агротехника цветовите достигнуваат и над 1 метар со 15-18 цвета, а не е редок случај да цветови од поедини сорти носат и по 20-22 цвета.

Сортиментот кој е воглавно распространет во Свети Николе е релативно разнообразен и колоритен:

-бели сорти: "Frendschip Vajt " , "Vajt prosperiti",

-розови сорти: "Roze superm", "Frendship",

-црвени сорти: "Oskar", "Eurovision", "Hanting song",

-сини сорти: "Fidelio", "Blye eisel",

-жолти сорти: "Nova Luks", "Decizo",

-портокалови: "Piter paers" и др.

Во развитокот на цвеќарството се посветува внимание не само на количината, туку и на квалитетот на производството, се проширува асортиманот, се зголемува потребата од нови сорти на гладиолите.

Во индустриското производство на цветни култури во светот, гладиолите завземаат трето место, после ружите и каранфилите.

Проблеми во производството на гладиолите за сечен цвет и луковици се појавуваат поради недостаток на препарати за заштита, стручна литература за технологијата на производството, а секако најважен проблем претставува отежнатиот пласман на сечен цвет кој што во сегашни услови е ограничен само на територијата на нашата Република Македонија.

- крај - Дејан Гичев

 

  на почеток=

 

Загатка на Балканско „Илло Темпоре”

Ме шокираше колку далеку од приказната беше Балканот, како во времето, така и во просторот”

Роберт Д. Каплан (1993)

 

Би тргнал од анализата на насловот преку прашања, кои имаат важна улога во продолжувањето на аргументацијата. Зошто зборуваме за балкански илло темпоре? Како би можеле да најдеме една реалност блиска до балканската? Дали Балканот се наоѓа во една друга временска и територијална оска, далечна од западната, или е само литературна илузија? „Каде би требало да се наоѓаат границите на Балканот, и дали овие оспорувани граници би можеле да го дефинираат идентитетот на Балканот?”- се прашуваше во едно литературно дело г-ниот Душан И. Бјелич.

Овие прашања ни го даваат впечатокот дека навистина постои овој феномен. Повторно, инсистирајки се прашувам со цел и читателот да се запрашара каде на временската оска се наога Балканот : дали навистина постои еден статичен балкански идентитет или менталитет? Се разбира дека одговрот има различна слика, зависно од месположбата на раскажувачот или од неговото потекло. Сепак, во случајот на ако еден набљудувач однавор/странец ја погледне еволуцијата на оваа територија со етничка загатка, и посебно ако неговиот контакт е мотивиран од егоцентрични/етноцентрични аргументи, неговиот заклучок ќе биде формулиран на еден начин, со критички забелешки, без да открие една територијално-просторна реалност.

Ова се случува од едноставна причина бидејки историска еволуција на Балканот беше предмет на расправа на најмалку три центри на моќ, почнувајќи од пост-византискиот или предмодерниот период, и го манифестираше центрифугализмот само како начин на отпор/преживување а помалку како тенденција да ги замени споменатите центри, како во Централна Европа, каде што Прага и конкурираше, барем виртуелно, на Виена; каде Братислава ја манифестираше својата дистантност од Будимпешта, Будимпешта од Виена итн.”- го потенцираше ова во една негова статија проф. Мирчеа Муту.

Во оваа смисла, балканските градови си конкурираа меѓусебно, сите заедно против двата света, Западот (центарот на мудроста и цивилизиранот) и Истокот (светот на сето што може да се разбери во констраст на цивилизацијата). Бидејќи полуостровот се најде на крстопат, се појавија контактите помеѓу двете спротивставени бои; така, влијанијата од двете страни навлегоа во овој простор, а чудната комбинација помеѓу црно и бело ја создадоа злокобната боја на сивило.

Можеме уште да додадеме дека, поради постоењето на критички предрасуди на набљудувачите на Балканот, тие се губат во деталите, без желба да го прифатат тоа што го гледаат, или пак нивното набљудување е само предрасуда според нивниот културен шаблон, бидејќи Европа нема унитарна перспектива за оваа нејаснотија“. На овој начин резултира една интер-релатација на една заменета слика во комплицираната балканска загатка”.

Неколку додатни бои го збогатуваат веселиот пејсаж на ова статично време. Во својата почетна форма, загатката претставува една слика составена од повеќе дела, и ако се изгуби еден дел, колку и да е неважен тој дел, не се добива финалност на илустрацијата. Во случајот со Балканот, гледан како загатка, можат да се претпостават следните ситуации: постојат повеќе парчињата одколку што се потребни за една слика, и секојпат остануваат однадвор и можат да бидат заменети со било кое од нив, во секое време а едно од тие парчиња е балканизмот (сам по себе, балканизмот привлекува многу атрибути, се додека сликата не се појави како обременета или преувеличена); втората ситуација, по некоја логика, би била дека, од првичната загатка недостасуваат одредени делови кои опишуваат една непотполна слика.

Споредбено со тоа што претставува Западот, во балканската загатка недостасуваат делчињата на времето и просторот. Во двата случаи говориме за една слика на крајностите; или сликата е пренагласена и објаснува повеќе одколку што е потребно, или е една нецелосна слика, во која недостасуваат основните делови. Потребно е уште да истакнеме дека, откако ќе се подредат делчињата, на крај недостасува контрастот на боите, и стабилноста на загатката.

Во оваа смисла, горе наведената идеја на Р. Д. Каплан е доста сугестивна, а Балканот, гледан во овој контекст, преку една загатка, ни говори за онаа блокада на времето и просторот.

Димов Влатко

Студент на Пост-Дипломски Студини на

Универзитетот Овидиус –

Факултетот по Историја и Политички Науки – Специализација Мегународни Односи во 19-21 век” во Констанца -Романија

 

 

  на почеток=

 

Неколку слики на еден Македонски имигрант во САД

 

Незнам како живеат децата денес, многу работи се изменија, јас не сум веќе дете (за жал) а и веќе 5 години не сум дома , во Македонија. Кога ги гледаш работите од друг агол, од неутрална страна доаѓаш до пообјективни и реални заклучоци.

Многуте промени во последните години не треба да влијаат врз децата, би требало да се заштитат од секојдневните бомбардирања со политика и сличните гадости што ги носи таа.

Воспитувањето денес на децата не треба да се разликува на она од мое време , би требало да се подобри .

Можеби сум југо носталгичар и горд пионер кој веруваше во своите идоли

(Тито, Загор, Блек Стена, Капетан Мики .... како и многу други) и би сакал нашите деца да имаат детство како нашето. Секако се промени начинот на живот но нивното изградување како личност не треба да се загадува со непотребни работи.

Ќе пробам да ви доловам некоја слика за овдешниот живот како живеат младите во Америка (САД) и затоа ќе земам една необична перспектива на споредба на слични култури.

Има една позната hebrew изрека “времето е најголем непријател”. Длабока мисла која многу нуди за размислување и може да се толкува во "икс" примери.

Можам да кажам дека hebrew културата е многу интересна за проучување бидејки многуте луѓе што сум ги запознал од таа култура имаат слични особини како нас Македонците, можеби поради нивниот егзодус и големата миграција низ светот.

Културните вредности кои ги носиме со себе од родната ни грутка , т.е генот, верата, духот доаѓаат на големо искушение во новата средина. Евреите како многу стар и мудар народ почнале да работат на тој случај многу одамна.

Секако каде и да си во светот треба да се адаптираш но тоа не значи и да се претопиш, затоа тие културни вредности потребно е повеќе да ги нагласиш, изгледа затоа нашиве луѓе во дијаспора се прават големи патриоти :))

Да се разбере животот на “нашите” во туѓина како и животот на младите , потребно е да се споменат некои историски факти.

Историски или временски гледано, како народ од Балканот сме почнале да имигрираме од многу поодамна. Јас лично сум од најновиот имигрантски бран, секако пред мене се по-воените имигранти од 45та и имигранти од турското време и балканските војни.

Секако дека потекнуваме од исто место но тоа незначи дека овие различни генерации или “бранови” на имигранти ќе можат да живеат заедно . Би било убаво да можеме, би биле пореспектирана нација во САД и светот . Исто како и дома и во САД сме поделени на различни партии или организации.

Првата организација на Македонците е МПО која во поновата историја или во нашите учебници по историја има етикета за “лоша” пробугарска партија. Можеби е потребно да се следи изворот на таа информација , а изворот е "прокомуњарски", секако победниците секогаш ја пишуваат историјата, како и да е да не навлегувам во и така збунувачката историја , МПО евулуирала со време , се смениле многу луѓе, дошле прогресивни наследници и лидери и со време ги смениле нивните идеии и цели, но никако да се откачи од таа етикета пробугарска. Македонија евулуира и тој единствен дел што остана од неа ги смени непријателите но не се сменија лидерите а кога ке се сменеа , новите не беа поразлични од постарите. Корупција, беда и пак нов бран на емигранти. А прстот пак го насочуваат кон некој друг а не кон себе. Кај нас не важи она "Панта реи" кај нас се се врти у круг.

Арно ама тие ни се корењата и факт е дека МПО е една од најбогатите огранизации, членовите на таа партија се доктори, магистри и бизнисмени кои тежат многу милиони долари.

А со многу пари може да се купат многу работи и да се решат многу проблеми.

До пред неколку години единствена организација на поновите емигранти која ги застапуваше правата на Македонците беше црквата. А црквата се “искрши” од работа за да ни го олесни животот овде во туѓина а посебно на новите млади емигранти.

А црква како црква немора да се каже повеќе. Луѓето кои ја раководат црквата (не попот) членовите на црковни одбори се луѓе полуобразовани, кои скоро цел нивен живот се изработиле по фабриките кои уште мислат дека во Македонија нема телевизори.

Тие ти се конзервативци,тврдоглави и полуобразовани луге кои ја користат црквата и за свои лични интереси, прават еден затворен круг , нешто како клан а не лоби група. И ако си од Свети Николе можеш само да се залажуваш дека можат да ти помогнат или не дај боже да те заштитат.

Арно ама ако си од Битола или некое си Битолско село и имаш роднина во црковниот одбор , можеби и стипендија ќе ти дадат за фалкутет а за да не бидеш осамен дури и на девојката твоја ќе и ја наредат работата.

Такви импресии не воодушевуваа кога прв пат дојдов во Охајо . Секој со својата среќа или несреќа се снаоѓаше како знае но секако има добрина кај многу луѓе кои знаат како е да си новодојден имигрант .

Дури и Сомалијците кои до вчера водеа племенски војни , на еден од најголемите Универзитети во Северна Америка “Ohio State University” имаат стипендиска програма. Досега немам слушнато да нашиве имаат таква програма или пак иницијатива.

Д.Г.

 

  на почеток=

 

ПРАЗНИЦИ

 

Како се слават Христијанските празници?

 

"На денот на славата домот се претвара во црква божја"- рекол Свети Апостол Павле.

Познавањето и почитувањето на религијата на која се припага не е вродено чувство туку тоа се наследува од предците . Македонија е земја со голема христијанска историја и традиција, земја каде секогаш се почитувала религијата.

Дел од тоа почитување е славењето на славите посветени на светците - заштитници на фамилиите, чие славење главно се пренесува од колено на колено, од татко на син. И како што секој христијански храм е посветен на еден светител, кој го слави како заштитник така и македонските христијански семејства имаат светец кој е нивен заштитник и чие славење редовно се пренесува од колено на колено, од татко на син. Во христијанските семејства се прославуваат неколку видови на слави: семејна, крсна, именденска, црковна, селска или градска, еснафска слава....

Семејната слава е чествување на оној светител на чиј ден нашите предци го примиле христијанството и кого го одбрале за свој заштитник или молитвен застапник пред Бога. Славата се пренесува од татко на син и речиси никогаш не се менува. Дури и ако семејството изумре , оние што го наследиле имотот во поголем број случаи сметаат дека е нивна должност покрај својата слава да ја примаат и онаа на нивните претходници. Отаму има семејства кои слават повеке слави. Ако жената останала вдовица ја наследувала славата на својот сопруг.

Црковните слави, пак, се славење на светителот на кого храмот е посветен.

Селските или градските слави се посветени на оној светител кого градот или селото го имаат за свој заштитник. На пример Свети Николе за слава го има Свети Никола. Култот на Свети Никола е прифатен секаде и затоа е проследен со масовно прославување. Колку повеке е развиен и раширен култот на одредени светци, толку тие повеке се празнуваат.

Крсната слава кај Македонците многу ретко се слави. Значи прославување на денот кога верникот е крстен, а крштевањето обично се прави на големи празници.

Именденската слава е кога се празнува светителот чие име го носи верникот, кој што го чуствува како свој личен заштитник или, пак, како молитвен застапник пред бога. За датум кога ќе се слави славата се зема денот кога светителот се упокоил, кога се претставил пред бога. Единствено деновите кога се родиле Пресвета Богородица, свети Јован Крстител и Божјиот син Исус Христос можат да се слават како слави. Меѓу народот е раширено верувањето дека сите оние кои немаат , а сакаат да имаат своја слава можат со отварање црковна книга, па на која страница, односно кај кој светец ке се отвори книгата, тоа ке биде нивната слава. Ова е суеверие, или таканаречена урбана леѓенда. Сите оние што немаат своја, домашна, традиционална слава или нивното име не е име на некој светец, можат во консултација со парохискиот свештеник или духовниот отец да одберат светец чие дело и живот го почитуваат , светител кој за нив е инспирација.

Подготовката за почеток на славата започнува неколку дена порано, со исповедување на верникот пред парохискиот свештеник или духовен отец. Верникот исто така со пост се подготвува да на самиот ден на славата, кога се одржува светата литургија, да се пречести со телото и крвта на нашиот спасител Исус Христос. Денот кога е славата домот се претвора во црква Божја. Се пали свеќа , кандило пред иконата на светителот, се спрема славски колач, пченица и вино и домот е отворен за прием и гоштевање за сите пријатели и роднини. Јадењата спред тоа дали славата е во пости се подготвуваат посни и обратно, ако не се пости се подготвува мрсна трпеза. Јадењата се посни и ако славата се падне во среда или петок. Среда се пости затоа што тогаш Исус Христос бил предаден од Јуда, а во петок бил распнат на крст. Во сите други денови се подготвува мрсна храна ако славата е посна. Славите, пред се треба да се прославуваат достоинствено, затоа што тоа е денот кога треба да се присетиме на делата и животот на светецот што го славиме. Тоа е всушност суштината на празникот. Трпезата не мора да биде богата, доволно е штом гостите ќе го пречекорат прагот да бидат пречекани со славскиот леб, пченица и вино. Правило или обичај е да се оди на слава вечерта пред денот на славењето, бидејки според црковното време, по вечерната богослужба почнува новиот ден.

Во православната црква има три богослужби: утринска, вечерна и литургија. Светата литургија почнува во 16 или 17 часот и по неа се смета дека веке дошол следниот ден. Ова е причината што се оди да се честита слава вечерта пред да дојде денот на славата, а другите одат на ручек наредниот ден.

Во црквата или домовите на верниците свештеникот го благословува колачот, виното и пченицата кои имаат свој симбол и значење. Славскиот колач кој се подготвува со осветена вода , преставува благодарност кон Бога на спасение, а пресекувањето на колачот во вид на крст го преставува страдањето на Исус за нас. Преливањето со вино значи дека со крвта Христова сме исчистени од нашите гревови, додека свеќата ја означува молитвата. Пченицата се подготвува каско жртва за благодарност кон Бога за дадените земски плодови, а и во спомен на спасителот. Шеќерот кој се меша со пченицата означува блажен живот на праведните христијани по смртта. Маслото што се става во кандилото, исто така преставува жртва за Бога. Кандилото секогаш гори покрај славската икона , која се поставува на најубавото место во собата, на источната страна.

 

  на почеток=

 

Новогодишни обичаи во светот

 

Почитувани пријатели на Вавилон и нашиот електронски весник за овој наш број се потрудивме да ви презентираме неколку познати светски метрополи и начинот на кои се дочекува новата година кај истите:

Сиднеј Австралија ја прави најголемата забава на отворено во светот. Голем број на луге од 1.2 милион уживаат во топлото летно време и во спектакуларниот природен амфитеатар што го создава сиднејското пристаниште. Традиционално се организира огномет од 80 000 ракети активирани од Сиднејскиот мост ,,Харбор бриџ,, и од четири други локации крај шесткилометарското пристаниште. Овој настан секоја година привлекува околу 300 000 странски туристи.

Во Шкотска Единбург околу 100 000 луге секоја година се собираат на организирана улична забава ,, Хогмани,, во текот на која има огномет со ракети истрелани од градската тврдина и од другите поголеми ридови кои го опкружуваат градот. Хогмани е шкотски збор за прослава на Нова година на Шкотски начин, која почнува на 31 декември, и трае два дена. Постојат многу обичаи национални и локални поврзани со оваа прослава. Најраспространет обичај е практиката на ,,првиот чекор,, кој почнува веднаш по полнок на 31 декември и се состои од пречекорување на прагот од куката на некој пријатели или соседи, при што се носи симболичен подарок-јаглен, колачи со путер кухински прибор од сребро или росвај, што на домакинот на куката ке му донесе срека во Новата година. Гостинот треба да влезе од предната врата, а да излезе од задната врата на куката. Се претпоставува дека е многу важно кој ке биде човекот што ке го направи првиот чекор.

Во Шкотска во Стоунхевен обичај е да се вртат огнени топки. Секоја топка има дијаметар од еден метар се прави од жица , катран, хартија и од друг запалив материјал. На топката се прикачува жица долга два метра, синџир или незапаливо јаже. Топките ги палат луге кои се задолжени за тоа и ги нарекуваат свингети, ги вртат околу себе движејки се по улиците на градот од пристаништето до плоштадот и назад. На крајот на церемонијата запалените топки се фрлаат во морето. Повекето Шкоти ја прославуваат Новата година со свечена вечера на која задолжително има пита со месо.

Во САД каде воглавно има многу маскембали и задолжителен бакнеж на полнок кој останал како традиција од минатото. Маските што ги носат симболизираат лоши духови од старата година, а бакнежот на полнок симболизира прочистување и ослободување од тие духови. Во последните сто години во САД главен настан е спуштањето на ,, кристалната топка ,, на Тајмс сквер во Њујорк." Топката е тешка 485 кг. и има дијаметар 1.8 метри направена од кристали ,,Ватерфорд,, која почнува да се спушта една минута пред полнок.

Во Сиетл одбројувањето на Новата година се прави со лифтот на познатата зграда ,,Вселенска игла,, кој се искачува кон врвот на зградата од каде што на полнок почнува спектакуларен огномет.

Во Бразил неколку милиони Бразилци и туристи ја прославуваат Новата година на познатата Копакабана (плажа во Рио) танцувајки на африканските и самба ритамот. Лугето се облечени традиционално во бело и на полнок во морето фрлаат цвеќе.

Во Колумбија традиционално се пали машка кукла наполнета со несакани материјали а понекогаш и со ракети за огномет. Овие работи ке изгорат во старата година а со нив горат и сите лоши спомени.

Во Венецуела традиционално се носи жолта долна облека за среќа. Одбројувањето започнува 12 минути пред полнок во рацете имат чашка со 12 зрна зелено грозје и секоја минута јадат по едно зрно за среќа.

Во Хрватска во Сплит има традиција да играт ,,пицигинг,, традиционална игра на плажа на Нова година без оглед на временските прилики. Се игра обично со пет луѓе кои си фрлаат мало топче што повисоко во воздух и што подалеку од водата. Играта бара многу трчање по плажата и во плитката вода. Нема поени, нема победници и губитници.

Хиндусите во Индија на запад носат ѓердан од рози, црвено, пурпурно и бело цвеќе. Покрај своите кревети имаат мали светилишта во кои веруваат дека кога ке се разбудат првото утро во Новата година ке видат убави работи. Во Керала мајките на послужавник ставаат храна цвеке и мали подароци и децата кога ке се разбудат првото утро на Нова година со затвотени очи одат се додека не стигнат до послужавникот. Во централна Индија на зградите се поставуваат портокалови знамиња.

Во Ванкувер Британска Колумбија Канаѓаните уживаат во ,,капење со поларни мечки,, во смрзнатите реки и езера.

Јапонците закачуваат јаже од слама пред своите куќи кое ке им помогне да се заштитат од злите духови и ке им донесе срека и радост. Имаат обичај да се смеат првото утро за да бидат весели цела година.

Холанѓаните веруваат дека јадењето крофни на Нова година носи среќа. Во сад на Нова година се јаде црн грав со свинско месо или со шунка. Црниот грав се смета дека носи среќа во многу култури. Свинското месо се смета дека носи просперитет.

Драги читатели на нашиот електронски весник доколку имате некои специфични обичаи поврзани за прославувањето на Нова Година или некои друг празник слободно ни пишете на нашата е-маил адреса vavilons_nikole@yahoo.com

 

  на почеток=

 

СПОРТ

 

За Ракометен Клуб Овче Поле

 

Почитувани читатели на електронскиот весник на Вавилон центарот од Св.Николе во овој број на електронскиот весник ке имате можност да бидете запознаени со историјата на ракометниот клуб "Овче Поле" од Св.Николе.

Како што е редот да почнеме од почеток:

Ракометниот клуб Овче Поле бил формиран во далечната 1954 година , но тогаш само формално бидејки се уште не бил регистриран како клуб. Во 1955 година за прв пат во нашиот град Св.Николе имало формирано ракометен клуб. Во тој период ракометниот клуб бил крстен , односно се викал "Партизан Св.Николе". Во 1955 година за прв пат ракометниот клуб Партизан Св.Николе се натпреварувал односно играле во Штипската зона. Тоа било период каде што ракометниот клуб Партизан Св.Николе играл само една година во таа "Штипска зона". Играчите што играле за ракометниот клуб Партизан Св.Николе биле само од нашиот град од Св.Николе. Откако почнал да се натпреварува ракометниот клуб Партизан Св.Николе во таа Штипска зона веднаш по само една година натпереварунање изборил пласман во повисока и поквалитетна лига. Во таа лига каде што се натпреварувал ракометниот клуб Партизан Св.Николе се натпреварувале и екипите на :

Вардар - Неготино; Партизан - Кавадарци; Партизан - Гевгелија; Велес - Борец и Пелагонија. Во оваа лига ракометниот клуб Партизан Овче Поле се натпреварувал 10 години. Кога влегол ракометниот клуб Партизан Св.Николе во оваа лига земал и неколку засилувања меѓу кои имало и двајца офицери од Штип , а тоа биле Спасе и Радмило. Тогаш земале и еден професор по физичко како засилување , а тој понатаму продолжил да игра во многу појаки екипи а тоа бил професорот Цимбо Цимбаев. Во 1961 година ракометнот клуб Партизан Св.Николе бил преименуван во Овче Поле . Во тој период од 1961 до 1974 година ракометниот клуб Овче Поле ја имал најдобрата екипа на сите времиња во клубот. А во таа екипа тогаш настапувале:

Голман бил: Тошев Љупче

Играчи биле: Арсов Слободан , Јорданов Стево , Коцев Ангел , Паужинков Илија , Лазаров Бранко и Андонов Костадин.

Од самиот почеток на ракометниот клуб односно од неговото формирање до 1974 година за прв и долгогодишен претседател бил Миле Панев.

Најголем успех на ракометниот клуб Овче Поле настапувал две сезони во Југословенската лига односно од 1988 до 1990година. Најдобар пласман на РК.Овче Поле било 4-то место во втората југословенска лига. Во таа втора југословенска лига учествувале само три екипи од Македонија, меѓу кои биле Вардар, Прилеп, и Овче Поле. Инаку РК Овче Поле имало освојувано и трофеј од некои турнири, а од тие турнири ке ги одвоиме турнирите во: Врање, Пирот, Куманово и Штип. Исто така важно е да се напомене дека од РК Овче Поле има излезено многу добри ракометари мегу кои и еден од најдобрите ракометари во Македонија, а тоа е Кире Лазаров.

Инаку ние како денешни играчи на РК Овче Поле имавме можност за читателите на електронскиот весник на Вавилон Центарот од СВ. Николе да ви ја представиме историјата на ракометниот клуб Овче Поле.

Марјан Наумов

Никола Стаменковски

  на почеток=

 

Со фудбал против расизам

 

Во тек е најголемата анти-расистичка кампања во Европа - со фудбал против расизам. Од 13 до 25 Октомври оваа година се реализираат активностите од Шестатта акциона недела организирани од мрежата ФАРЕ - со фудбал против расизмот во Европа. Во оваа кампања се вклучени околу 1000 иницијативи на фудбалски клубови, навивачи, фудбалски здруженија, етнички малцински групи, разни младински групи, организации .

Сите тие заедно спроведуваат активности со цел да се победи расизмот и дискриминацијата на и околу фудбалските терени и секој да може подеднакво да игра фудбал, да гледа натпревари и да дискутира за нив без да се плаши дека некој ќе го повреди поради неговите размислувања, боја или раса.

Целата оваа кампања е подржана и помогната од УЕФА и заедно ги спроведуваат десетте точки од акциониот план. Акциониот план опфаќа разни мерки за ефикасна борба против злото наречено расизам. За своите активности мрежата ФАРЕ во 2002 година ја доби наградата "Free Your Mind" која је доделува Музичката Телевизија-MTV Europe.

 

 

Одбележувањето на 6-тата Фаре недела "со спорт против расизам и дискриминација" Организација на жените на Општина Свети Николе и нејзиниот младински центар Вавилон од Свети Николе ја отпочна на 14 Октомври со пречек на гостите од Јагодина - Србија и Црна Гора. За гостите од Јагодина Вавилон центарот на 15 Октомври организира еднодневна екскурзија во главниот град Скопје. Ги посетивме кањонот Матка, каде гостите беа воодушевени од убавините кои ги пружаше кањонот и блиската околина. По посетата на Калето имавме кратка прошетка низ старата чаршија каде ја посетивме изложбата во Националната Галерија на Македонија. Прошетката продолжи низ центарот на Скопје. Во попладневните часови имавме прием од преставници на Проектот за развој на деца и млади финанансиран од Агенција за млади и спорт во владата на Р. Македонја Блашко Смилевски и Миро Радевски.

На 16 Октомври на ракометното игралиште во Свети Николе со почеток во десет часот по поздравниот говор до натпреварувачите и присутните на трибините од страна на координаторката на Вавилон центарот Свети Николе Рахела Горгиева , турнирот го прогласи за отворен г-ѓа Вера Златева претседателка на Организација на жени на Општина Свети Николе.

 

 
     
 

 

На турнирот зедоа учество екипи на : Друштвото за развој на доброволната работа од Јагодина-Србија и Црна Гора, Вавилон центар Лозово, Еколошкото друштво Изгрев од Свети Николе, подмладокот на Ф.К. Овче Поле од Свети Нколе , преставници од волонтери од Мировниот корпус, и екипи од Вавилон центарот Свети Николе . Екипите беа со мешан состав по пол и етнитет. Турнирот го отворија екипите на подмладокот на Ф.К. Овче Поле од Свети Николе и екипата од Вавилон центарот од Лозово.

Манифестациајта беше збогатена со настапите на балетската група Анабела од Велес.

Полетот, ангажираноста желбата за успех беа главните доблести кај сите екипи без разлика на етнитетот и верската прпадност. Навистина беше задоволство да се биде дел од овој настан затоа што нашиот град ја имаше таа привилегија да ја претставува Македонија во кампањата за борбата против расизмот и дискриминацјата, а Македонија беше меѓу вкупо 35 држави учесници во оваа кампања. Настанот изобилуваше со многу интересни моменти, акции и атракции на младите фудбалери кои докажаа и покажаа дека спортот е единствен начин да се победат предрасудите, но и можност да им се каже НЕ на девијантните појави.

 
     
 

Уште еднаш младоста покажа дека светот е убаво место за живеење кога сме еднакви и подеднакво се радуваме на исти работи . Во овој случај фудбалот беше алката која не поврза сите во играта, навивањето, дружењето, а за ова упатуваме благодарност до ФАРЕ нашиот спонзор на оваа манифестациаја.

По 5 часа игра и забава на игралиштето каде победниците славеа, а поразените потајно тагуваа, во хотел Овче Поле беа прогласени најдобрите екипи и поединци, а на останатите им беа поделени диплломи и благодарници за учество. Во отсуство на градоначалникот на најдобрите признанијата ги подели г-н Сашо Панев секретар во Локална самоуправа Свети Николе.

За најдобри беа прогласени :

     
 
     

Прво место за Доброволното против пожарно друштво Свети Николе;

Второ место за Вавилон центар Свети Николе;

Трето место за подмладокот на Ф.К. Овче Поле од Свети Нколе;

За најдобар играч на турнирот беше прогласен Костов Миле од подмладокот на Ф.К. Овче Поле од Свети Николе;

За нај фер плеј играч беше прогласен Марјан Наумов од Вавилон центарот од Свети Николе;

За нај фер плеј екипа беше прогласена екипата од Волонтерскиот центар од Јагодина

За голгетер на турнирот беше прогласен Михајлов Горан од екипата на Доброволното противпожарно друштво Свети Николе

За најдобар голман беше прогласена Марија Цакич од Волонтерскиот центар од Јагодина

За посебен допринос за развој на спортот и фудбалот во Свети Николе диплома беше доделена на г-н Гордан Здравков најуспешниот фудбалер на сите времиња од Свети Николе.

На сите оние кои учествуваа во успешната реализација на турнирот им беа доделени благодарници: Локална Самоуправа Свети Николе, Јавното Комунално Претпријатие "Единство" - Свети Нколе, Печатница Цвај Дизајн Свети Николе, Ресторан Пуже, Ресторан Деспина, Сендвичара Лучијано, Бутик "Хуго", Организација на жени на општина Свети Николе, пекара "Алгомак", Хотел "Овче Поле".

Органзаторите на турнирот упатуваат голема благодарност на сите оние кои останаа до крајот на турнирот и покрај студениот ден не испуштајки ги од раце Македонските знаменца кои ги добија при самото доаѓање на турнирот. Манифестацијата заврши онака како и што почна весело, продолжи со оро и многу забава до касните попладневни часови во хотел Овче Поле Свети Николе.

Со надеж дека наредната година ќе бидеме поуспешни, побројни , до тогаш голем поздрав до сите кои помогнаа во организацијата на оваа манифестација до учесниците и до граѓаните на општина Свети Николе упатува тимот на Вавилон Центарот Свети Николе и Организација на жени на Општина Свети Николе.

Вавилон Свети Николе

Организација на жени на Општина Свети Николе

 

  на почеток=

 

Ноќен турнир во мал фудбал-2005

 

Како и секоја година и ова лето во нашиот град се одржа турнир во мал фудбал.Тој беше организиран од страна на Градоначалникот на Општина Св.Николе г-динот Слободан Даневски. На турнирот учествуваа 20 екипи, а за учеството требаше да се плати по 2 000 денари од еден фудбалски тим составен од 10 играчи од кои 6 се во игра и 4 резервни. Карактеристично беше тоа што секоја требаше да има свои испечатени маици односно дресови од страна на еден спонзор. Екипите беа поделени во четири групи по пет екипи.

Секој играч што учествуваше можеше на најдобар можен начин да ја почуствува атмосферата на еден фудбалски натпревар. На лицата на играчите можеше да се забележат различни чувства: среќа, радост , тага, нервоза, возвишеност над другите. А последното да го почуствуваат само победниците на турнирот. Сето тоа го долови публиката за време од дваесетината денови додека траеше турнирот и тоа од 19ч до 23ч кога имаа можност да проследат по четири натпревари од различна група.

Пласман во најинтересните натпревари обезбедуваат само првите две пласирани екипи од секоја група. Интересно беше тоа на турнирот учествуваа две екипи од најблиската до нашиот град општина Лозово и селото Мустафино кое го претставуваше екипата "Липа" со играчи од Скопје.

     
 
     

Натпреварите по групи беа за нас доста интересни бидејќи екипата од нашето маало "Лозов Расадник" учествуваше. Таа имаше супериорен настап во натпреварите во својата група бидејќи беше победник на сите четири мечеви со Зоки 28 од Лозово, "Липа" Мустафино, Кебапчилница "Славеј" и "Бас"-Extrеme". Се разбира Лозов Расадник го освои првото место во групата. Во пласманот во најинтересниот круг немаше некои поголеми изненадувања. Во првиот натпревар од вториот круг "Лозов расадник" се сретна со "МИК" и се очекуваше победа, но сепак одиграа нерешено бидејќи среаќата не им беше наклонета на нивна страна. Во вториот натпревар имаше тежок противник-"Цек Комерц" од кого го доживеаа првиот пораз и ги изгубија шансите за пласман во полуфиналето. Меѓутоа екипата на "Диор" играше одлично и влезе во полуфиналето заедно со екипата на "Зоки 28", "Цек Комерц" и мелница фурна "Диме"-која беше единственото изненадување што обезбеди пласман во полуфиналето со цврста игра во одбраната. Четирите најдобри екипи ги одмерија фудбалските сили и вештините меѓу себе: Диор и Зоки 28 и Цек Комерц и Мелница Диме беа полуфиналните двојки. Диор и Цек Комерц влегоа во големото финале, Зоки 28 и Мелница Диме играа во малото финале односно во борба за третото место. Во малото финале победи Зоки 28 иако мелница Диме во текот на целиот натпревар играше цврсто во одбраната сепак фудбалерите од Лозово успеаа да постигнат гол и да го освојат третото место.

Во големото финале двете екипи играа доста добро и во текот на целиот натпревар имаше по некоја шанса на двете страни а резултатот на крајот на натпреварот беше 0:0 па се пристапи кон изведување на пенали. Беше доста возбудливо и на крајот заслужено победи екипата на Диор со 6:5. Емоциите на радост на шампионите беа неописиви.

За најдобар играч беше прогласен Саздов Александар од Диор, за најдобар голгетер со 10 постигнати гола беше Колев Горан од екипата на Лозов Расадник .

И оваа година интересот за следењето на турнирот беше голем а тоа го покажа големата посетеност. Во нашиот град јас мислам дека треба почесто да се организираат вакви спортски манифестации бидејќи желбата за спортување е голема.

Благој Митевски

  на почеток=

 

Валентино Роси

 

Валентино Роси е роден на 16.02.1979 во Урбино,Италија . Тој е син на поранешен тркач по име Грациано Роси. Валентино учествуваше во својата прва велосипедска трка на 12 годишна возраст кога се префрли од Картс во Минимотос. Тој брзо напредувал на Италијанската домашна сцена,добивајки титула од 125сс Италијанската Спортска Продукција пред да биде крунисан 125сс Италијански Шампион во 1995 и добивајки го третото место на 125сс Европскиот Шампионат истата година.

Неговото деби на Светскиот Шампионат беше на Малезискиот Грант При во 1996 и тој ја заврши својата прва интернационална сезона на 9 место со победа на една трка. Следната година тој стана најмладиот тркач кој го освои 125сс Светсиот Шампионат, победувајки во 11 трки со Априлија. Ова продолжи кога тој премина во 250сс, заземајки го второто место во неговата прва година пред да стана Светски Шампион во 1999 повторно со Априлија.

Во 2000 тој влее во нова фаза од својата кариера кога се придружи на силите на Хонда 500сс класата. Тој се докажа уште еднаш со тоа што заврши на второто место,пред да стане последниот 500сс Светски Шампион во 2001. Роси се држеше до својата круна уште од, земањето на МотоGP Светската титула во 2002 и 2003,пред да го направи своето сензационално приклучување кон Јамаха за неговата победни ка сезона 2004тата година.

Тој наполни 26 години во Февруари 2005 и се уште е најмладиот тркач што го освоил Светскиот Шампионат во сите 3 класи.

 

Име : Валентино Роси

Датум на рагање : 16.02.1979

Место на рагање : Урбино Италија

Националност : Италијанец

Место на живеење : Лондон

Висина :182 см

Тежина : 59 кг

Брачен статус : Соло

Хоби : Фудбал

Тим : Yamaha Team

Мотор : YZR – M1

Вкупно учество во Гранд При : 153 пати

Прво Гранд При : 1996 год.

Прва трка : 1991 год

Вкупно победи : 77

Прва победа : 1996 год.

Подиуми : 113

Прв подиум : 1996 год.

Пол Позиции : 40

Прва пол позиција : 1996 год.

Вкупно победи на светски шампионати : 7

1989: Прва Картинг трка

1990: 9 победи во регионалниот картинг шампионат

1991: 4-то место на Италијанскиот јуниор картинг шампионат; прва победа во Минимотос

1992: Регионален Минимото Шампионат

1993:Трето Место 125 сс Шампионат на Италијанската спортска продукција

1994: 125сс Шампионат на Италијанската спортска продукција

1995:125сс Италијански Шампионат ; 3-то место 125 сс Европски Шампионат

1996: 9-то место, 125 МотоGP Светски Шампионат

1997: 125 GP СВЕТСКИ ШАМПИОН

1998: 2-ро место, МотоGP Светски Шампионат

1999: 250 GP СВЕТСКИ ШАМПИОН

2000: 2-ро место, 250 МотоGP Светски Шампионат

2001: 500 МотоGP СВЕТСКИ ШАМПИОН; Победник Сузука

2002: МОТОGP СВЕТСКИ ШАМПИОН

2003: МОТОGP СВЕТСКИ ШАМПИОН

2004: МОТОGP СВЕТСКИ ШАМПИОН

2005: YAMAHA TEAM МОТОGP СВЕТСКИ ШАМПИОН

Ивица Наумов

 

 

  на почеток=

 

ЗАНИМЛИВОСТИ

 

Toyota Alexandro Volta

 

Не смееме да го заборавиме Парискиот салон за автомобили со сите егзотични и спортски автомобили сместени низ широките простори каде што посетителите со внимание гледаа. И не би било праведно ако малку потемелно не ги претставиме низ овој напис.

Fabricio Plugiadro е признат италиански дизајнер, работи под знакот на Тојота. Во дизајнирањето на новите автомобили Тојота е чекор понапред.

Го претставуваме супер спортскиот болид на хибриден погон. На чудење на сите, подоцна овој автомобил беше разложен и се зема мотор од Lexsus RX 400. Тоа е 3.3 литарскиот мотор V6 и беше поставен на задниот дел на прототипот. Најитересно во автомобилот е тоа што моторот не е непосредно поврзан со погонски систем, туку преку две електрични гранки во моторот кои го придвижуваат секој посебно. Така се добива четири осовински погон или уште наречен Quatro. Има одлично решение за менувачот и склопките, при што под лесната каросериа било потребно да се добие простор за 70 килограми батерии.

Менувачот е сличен на оној од Формула 1. Тој е 7 степенски, а менува за 0.8 секунди. Каросеријата е од легура на алуминиум за да биде лесен. Светлата се ксенофонски и добро вклопени во каросеријата. Сопирачките се со керамички дискови напред и назад а нормално е и ABS систем за кочење.

Карактеристики

Моќта на оваа Тојота е следнава: забрзување од 0-100 Km/h постигнува за неверојатни 4.03секунди. Крајната измерена електробрзина (брзина при електричен погон) е 250km/h. Конструкторите се гордеат што им успеало 4.3 метри долгиот и скоро 2 метри широкиот супер спортски автомобил да поминува 700км по автопат со само 52 литри гориво во резерварот. Максималната брзина постината на овој болид се неверојатни 380km/h.

Во наредниот број на весникот ке презентираме BMW М5 најмоќната В10 верзија (бензинец) со неверојатна моќност од 507 коњски сили и максимална брзина од 330км/h без електронско ограничување и 250км/h со електонското оганичување кое е задолжително за земјите од Европската унија.

 

Јосип Миланов

 

  на почеток=

 

Кетрин Зета Џонс

 

Кетрин Зета Џонс е родена на 25 Септември, 1969 година во Велс, Англија. Кетрин се впушта во актерските води на единаесет годишна возраст, глумејќи во продукција на ЕНИ, а на тринаесет години и во продукција на Вест Енд, во мјузиклот Багзи Малоун. Веќе со шеснаесет години ја превзема водечката улога во филмот Четириесет и втората улица на Дејвид Мерик.

Додека публиката во Америка беше се уште несвесна за неа и за нејзината глума, Кетрин беше вистинска ѕвезда во Англија. Всушност, улогите во телевизиските серии ја направија мега ѕвезда. Вниманието во Америка го привлекува со нејзината улога во четиричасовниот документарец за Титаник. Стивен Спилберг ја забележува и ја препорачува за главна женска улога во филмот Маската на Зоро. После серија успешни филмски остварувања со познати холивудски ѕверки се чини дека сите знаат која е Кетрин Зета Џонс. Нејзиниот сопруг, Мајкл Даглас, може слободно да и завидува на популарноста. Минатата година му роди син. Нејзиниот најнов филмски успех е второто продолжение на филмот Маската на Зоро.

Катерина Петкова

Американска гимназија НОВА

  на почеток=

 

ФЕЛИКС МЕНДЕЛСОН (БАРТАЛДИ)

 

Роден е1809 год. Во богата еврејска фамилија, и имал можност да се стекне со солидно општо образование. И тој како и другите се стекнал со мешовит талент. Тој бил добар пијанист, виолинист и добар сликар. Менделсон е мегу првите композитори кој е активен и како продуктивен и како репродуктивен уметник. Тој извонредно свирел клавир, оргула, и виолина, диригирал одлично , организирал концерти, сликал и компонирал. На 20 годишна возрас ја извел пасијата по Матеј со што му го дал заслуженото место на Бах во историјата. Менделсон најмногу пишувал инструментални дела, а најмногу клавирски минијатури. Тие се собрани во една збирка од 48 песни наречена Песни без зборови . Претежно се без наслови. А некој имаат имиња како што се Ловечка песна, Предачка, Пролетна. А исто така пишувал клавирски сонати, каприча, и концерти. Од концертното творештво значајни се : концертот за виолина и оркестарот во Е-moll, втората увертира- сон во летната нок, и хибрида или фантастична пештера. Од петте симфонии со својата убавина се истакнуваат: третата симфонија во А-moll наречена Шкотска, четвртата во А-dur наречена Италијанска, и петата во Д-moll наречена Реформаторска која ја напишал по повод 300 години од протестанската револуција. Тој исто така пишувал сонати за виолина, гудачки квартети, клавирски триа, соло песни, хорски композиции, музика за театар и 2 ораториуми: Св. Илија и Св. Наум. Менделсон умрел во 1849 година.

 

ХАРТ МАРИЈА ФОН ВЕБЕРН

 

Роден е 1786 год. Во фамилија од професионални музичари. Музичко учел во Виена а понатаму работел како диригент. Тој често го менувал местото на живеење (често патувал) ,тој бил диригент во Дрезденската опера , а извесно време бил организатор и диригент на Прашката опера. Тој е еден од најистакнатите претставници на романтизмот и на операта. Се истакнува како сестран уметник кој се одушевувал од литературата , се бавел со графика а за животен подвиг ја избрал музиката. Како композитор најпрво се афирмирал со клавирски композиции, кои имале претежно виртуален карактер на пр: "Покана за танц" потоа пишувал концертни пиеси со патриотски карактер,а неговото најголемо значење е тоа што ја создал првата германска опера . Тој оперите ги пишувал на основа со содржина на народни легенди и користејки се со духот и карактерот на германската народна песна . Операта "Волшебен стрелец" изведена во Берлин, во 1821год. го означил почетокот на германската национална опера. Веберн напишал голем број опери но најмногу се истакнуваат "Еурианте" , и "Оперон" пишувана и изведена во Англија . Улогата на оркестарот кај него била многу значајна. Веберн напишал 2 концерти и 1 кончертино за кларинет и оркестар и заедно со Моцарт е мегу првите кој овој инструмент го третирал како солистички, и прв правел клавирски извод за оркестарски дела . И во својте увертири користел материјал од операта.Умрел 1826 год.

Ивица ПОСТОЛОВСКИ

  на почеток=

 

Монотопија

 

Монотопијата е графичка техника што овозможува добивање само еден отпечаток. Секој отпечаток е единстен и неповторлив. Како материјал се применува рамна стаклена, пластична или метална плочка поголема од листот врз која со четка се нанесува саканата боја (или повеќе бои по желба) и додека е се уште влажна, врз неа го поставуваме листот.

Може да се работи со една боја или со повеќе бои, со пополнети површини, со две и повеке бои, со тонско степенување, со и без молив, со гребење на бојата итн...

Монотопијата е привлечна графичка техника за уметници со сликарски афинитети.

Петар  ЛАЗАРОВ

 

 

КОЛКУ СЕ ПЛАШИТЕ ОД УСПЕХОТ???

 

Дали се сложувате да добиете помалку и покрај тоа што знаете дека заслужувате повеќе? Дали некогаш се плашите од можноста за деловен напредок заради поголемиот број на обврски кои неодложно одат заедно со новата функција?Дали можете да соберете сила за остварување на своите соништа или попрво би се откажале од животните амбиции и би ризикувале да останете незадоволни се до крајот на Вашиот живот?

Малкумина го познаваат терминот но, многумина веќе се нашле во ситуацијата наречена -комфорната зона-. Таа се поистоветува со земјата Лотофагија која на својот пат кон Итака, му ги отвора вратите на храбриот Одисеј, и каде лугето најголемиот дел, од времето го поминуваат уживајќи излежувајќи се и јадејќи цветови од лотос. Згодно, но кратко.....

Всушност, зборуваме за познатата сила што го спречува налетот на секаква енергија која има своја насока и цел, и бара напор, а сето тоа во корист на лажната удобност: бесцелното тапкање во место и криење од себеси, само за да не се премине конкретно на работата.

Многумина морале да ги жртвуваат своите соништа од детството заради финансиски органичувања или обврските спрема родителите. Промената на целта понекогаш едноставно значи дека подобро сте се запознале самите себе си. Ако го имате отфлено својот сон да станете менаџер на голема фирма само заради тоа што сфаќате дека на Вашето дете му треба вистински родител, и нормално, го правите тоа, Вие се уште свесно го имате направено својот избор. Но.......

 

КОИ СЕ ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕУСПЕХ?

Но, ако Ви е понудена работа на истакнато место, со постојана можност за поголем напредок, на позиција за која деноноќно сте мечтаеле, одеднаш, ја веднете главата и се вработувате на накое место кое ни приближно не е она што сте го посакувале и.... тоа хонорарно!!! А замислете која е причината....Едноставно...страв!!!

Во однос на жените кои често наидуваат на слепа улица, мажите се вложуваат во кариера и...кога-тогаш, доага успехот! Во четириесетата, тие одат на психологот и велат: “ Сето ова не е она кое Всушност го посакувам!” Жените спротивно, размислуваат за работата, не за кариерата. Освен што не го работат она што го сакаат, ретко која од нив бара, или пак работи на случајот унапредување. Најголем број на жени се помируваат со досадната работа а вистинските интереси како на пример отворање кафиќ, салони за убавина и ред други интересни активности, ги оставаме за разведрување во време на депресија.

Да го земеме примерот и со родителите. Доколку немате иста образовна позадина со нив, никогаш нема да наидете на разбирање, зашто за нив Вашата борба за напредок би било чисто губење на време. Некои родители пак, можат да бидат толку амбициозни што кај нив се јавува и љубомора ако постигнете повеќе од она што тие го направиле на Ваши години. Чудно, нели?

Стравот од пораз е прв на листата на едноставните но парализирачките стравови кои ги напагаат жените. Во очите на оние кои се во “ комфорната зона”, и најмалиот пораз значи страшен неуспех за нив и би одбрале да бидат задоволни во своите оклопи. Некои пак се толку среќни со себе си во ваквото издание што не ја распознаваат најголемата рутина дека всушност Е рутина.

 

СТРАВ ОД НАПРЕДОК

Стравот од качување по нагорна линија за многумина значи поретки средби со пријателите, подалечната и поблиската фамилија... Веќе не можете да си седнете со друштво и да го оговарате шефот затоа што и самите сте шеф. Мајка Ви не може веќе да Ви биде советник зашто самата никогаш не била во слична позиција. Потребата можеби ќе наложи да ги отпуштите лугето со кои сте се дружеле претходно, или пак истите да Ви биде многу непријатно кога Ви се обраќаат со ВИЕ. Размислувајќи за сето ова, сепак, одлучувате дека подобро за Вас е да си останете таму каде што сте!

КАКО ОД ФАНТАЗИЈА ДО РЕАЛНОСТ???

Уметноста да се победи стравот се учи уште од мали нозе. Мажите никогаш немаат проблем со тоа зашто од мали учат да се докажат и изборат за својата позиција преку наивните детски спортски игри, игрите Индијанци и каубојци и, секако преку искуството во војска. Ако ваквите атрибути не се стекнале во раната младост, мора тоа да Ви стане понатамошен приоритет ако не сакате да Ве прегазат. Традиционалната поделба на работите дополнително ги отежнува работите. Ако ги занемарите своите амбиции на сметка на тоа да имате фамилија и деца и да бидете посветени исклучително на сопругот, тоа е навистина тоа што го сакате и или тоа е она бегство во “комфорната зона”?

Машкиот модел за успех е уште еден фактор кој ги тера жените да се повлечат од својата замисла. Во свет каде што се уште постои машки идеал во кој се наградува победувањето а не кооперативноста, прекувремената работа а не фамилијарниот живот, на жената не и останува ништо друго туку да чека подобри времиња. Па, ќе се начека , во секој случај!

Во случајов потребна е само малку поголема агресивност и упорност. Инаетот велат дека е повеќе негативна отколку позитивна карактеристика, но мислам дека во овој случај не би можела да се сложам со тоа. Инаетот може да Ве одржи или да Ве донесе на бараната позиција, но зборуваме за оној креативниот инает кој се појавува од потреба да се успее, а не оној деструктивниот кој има главна цел да ги оддалечи лугето околу Вас само заради некои маргинални и смешни причини.

 

СОВЕТ ЗА КРАЈ

Како и секој друга вештина, така и овде, со вежбање станува полесно. Едно од најважните сознанија е дека стравовите се нормална појава која не треба да се сфаќа толку трагично и на која не треба да и се придава толкава важност. Можеби сепак, во текот на работењето во “комфорната зона”, сепак, ќе најдете нешто што ќе Ве утеши и ќе биде искра на светлост во Вашиот секојденвен мрак. Но, бидејќи и тоа не е некое решение, обидете се да се видите на истата позиција и после десет години... Вие, образувана, фина и амбициозна а некој нов шеф, полуписмен, со чачкалица мегу заби ќе се појави едно утро во канцеларијата и ќе Ви рече: “ Е, па, женска, може да ми го денесеш кафето!” Нема врска, ние и понатаму имаме живци за овие ситуации, освен тоа, животот ни е удобен и немаме турбуленции....ќе го издржиме и ова дереџе!!!

Даниела Теодосова

  на почеток=

 

НА”ЛЕВАТА” ИЛИ “ДЕСНАТА” ХЕМИСФЕРА ОД МОЗОКОТ?

 

Дали некогаш сте се запрашале зошто Вашата колешка успева да се снајде и да им најде крај на ред комплицирани задачи, а Вам Ви треба цела вечност да сврзете и една реченица за да напишете обично деловно писмо? Или, нели Ви е по малку чудно како Вам воопшто не Ви претставува никаква тешкотија да ги процените лугето а Вашата екстремно интелигентна другарка е тотален неуспех на тоа поле.

Овие способности не се резултат на ништо друго освен на начинот на кој размислувате, т.е. која половина од Вашиот мозок ја употребувате во процесот на Вашето секојдневно функционирање. Верувам дека никогаш не сте размислиле дека успехот во Вашиот живот не зависи од ништо друго туку од Вашата глава! Секој човек има различен начин на размислување, и поради тоа секој посебно ги преработува инфорамциите. Левата страна на мозокот е резервирана за логичното размислување, а десната за емоции и фантазија. Решете го овој тест и откријте која “хемисфера” владее во Вашата глава.

 

1. Згоден и забавен дечко што тукушто сте го запознале Ве опсипува со внимание. Пред да му го дадете бројот на телефонот, Вие:

а) детално го испрашувате за неговото хоби, животни навики, планови и цели во животот

б) го гледате длабоко во очи-ако е Ваш тип, веднаш ќе почувствувате добри вибрации

 

2. Додека работите на компјутер, системот пага и одеднаш пред себе гледате црн екран. Вие:

а) мирно размислувате како барем да зачувате дел од текстот, и кога повторно ќе биде се во ред, си продолжувате нормално со работа

б) панично се растрчувате по канцеларијата, ги повикувате компјутерските експерти и ги молите барем некако да успеат да го спасат текстот

 

3. Вашиот дечко многу напорно работи деновиве, па му треба дупла доза на релаксација и добар се*с. Вие:

а) доагате кај него на работа по истекот на работното време, облечени во провокативна облека, и покажувајќи му излив на страст, настојувате да му го олсените прекувременото работно време

б) ќе го дочекате дома во свилена се*си долна облека, и ќе му пружите незаборавна љубовна ноќ.

 

4. Вашите омилени чевли повеќе не се во мода- време е да купите нови. Вие:

а) листате по модните списанија и се обидувате да најдете нешто по Ваш вкус. Зошто да губите време по прошетки по излозите?

б) ќе ја исцрпите пријателката шетајќи ја по сите можни излози и на крај сепак се одлучувате за пар удобни, но штосни чизми

 

5. Вашата најдобра другарка раскинува со дечкото. Ве моли да и одвоите малку време, да Ви се исплачи на рамо. Вие:

а) се сложувате да и најдете подобар дечко веднаш штом таа ќе се смири.

б) ја слушате се додека Ви зборува. Воопшто не Ви е тешко да ги тешите пријателите во невоља

 

 

Која е Вашата церебрална страна?

 

Доколку одговорите Ви се повеќе под А, најверојатно размислувате со левата страна, додека оние со повеќе одговори под Б, се “ десничарки”.

А, што значи тоа?

Рационални “левичарки”

Карактеристики

Поголемиот број на лугето размислуваат со левата половина на мозокот. Тие се мирни, сталожени, рационални и одлучни. Добри вербалисти се и лесно ги артикулираат своите ставови. Неверојатно се остроумни и имаат исклучителен натпреварувачки дух. Вообичаено ваквите луге ги сокриваат емоциите и најчесто имаат доверба само во мал број на луге, а самите сте личност од доверба и многумина им откриваат некои свои тајни.

Кариера

Лугето кои ја користат левата страна на мозокот најчесто се вработуваат во врвни компании и најчесто на места кои подразбираат одредена одговорност спрема важни обврски или пак одредена група на луге. Потенцијални професии? Компјутерско програмирање, економија-области каде треба прецизно дијагностицирање на проблемот и осмислување на стратегија. Но, не мора да подразбира дека не се способни и за малку “покреативни” работи, како на пример компонирање, дизајн, сликарство итн.

Либидо

Дури и во љубовта, “левичарите” не се луге кои многу чекаат. Радо би се препуштиле веднаш на се*суалните игри в кревет, одошто да се препуштаат во романтични води. Сепак, нивниот натпреварувачки дух, го прави секој еден нареден се*суален чин повозбудлив и поубав од претходниот, зашто самите тие сакаат да се надминат себе си во работите кои ги прават. “Левичарите” всушност, не се заљубуваат толку лесно, сепак ако некој навистина им се допадне тоагаш “ тоа е она вистинското”.

 

Чувствителните “ десничари”

Карактеристики

Ова се луге кои ги краси спонтаност, умереност, страственост и непосредност. Типични “ десничарки” се Опра Винфри и покојната принцеза Дијана. Овие луге се вистински миротворци и умеат многу да се соживеат со тугите проблеми. Кај нив интуицијата е главен водич во животот, и многу често одлуките кои ги донесуваат не се резултат на рационално размислување туку токму на нивната интуиција. Премногу се ставаат себе си во улога на “ спасителки на светот”, а тоа многу ги троши и ментално и емотивно.

Кариера

“Десничарите” се најдобри во креативни професии кои подразбираат визионерство, креативност и фантазија. Работа во маркетинг би била сосема исполнителна за нив, а интуицијата која ја поседуваат ќе им помогне за успешно пласирање на продуктит на пазарот. Исто така, можат да бидат и добри професори кои го избегнуваат оној традиционален начин на презентирање.

Либидо

Се*суалниот стил на “ десничарите” може да се опише само со неколку зборови: свилена долна облека, врели шепотења на уво, сензуална масажа, се*суална фантазија...

Кои комбинации се предуслов за успешна врска?

Лево-десна страст...Навистина многу често спротивностите се привлекуваат, но оваа комбинација и не е така најсреќна.Левата страна ја потиснува страста и не дава на истата да превземе контрола над ситуацијата, а десната пак е сосема спотивна по тој поглед

Десно-десна романса...Комбинација која се смета за идеална! Но, кога ќе избие конфликт, десничарите реагираат многу непредвидливо. Затоа потребно е на време да се разграничи каде е границата, зашто дупла доза на десничарка принципиелност не може толку лесно да се премости.

Лево-леви љубовници... Главно имаат исти животни цели, но не секогаш се спремни за компромиси. Ако не се обидат да се смират во врската ќе постои тензија која кај и да е ќе заврши со ...разидување на партнерите.

Даниела Теодосова

 

  на почеток=

 

БОГОВИ - 2 дел

 

Деметра

Деметра била божица на земјоделството. Таа им била сестра на Зевс, Посејдон и Хедес (Ад) и мајка на Персефон. Еден ден додека Персефон собирала цвеќиња се појавила дупка во земјата и од неа излегол Хедес и ја побарал Персефон за жена. Таа се согласила и од тој ден таа била кралица на подземниот свет. Деметра била многу разочарана и ја барала ќерка и на секаде. На многу слики Деметра е прикажана како држи сноп од жито.

 

Атена

Атена била божица на мудроста. Таа била заштитничка на Атина И на војниците. Нејзин симбол бил буф. Во многу митови таа се појавува во форма на птица. Таа ги подржувала и хероите: Персеј, Џејсон, Кадмис, Одисеј и Херкулес. Атена била ќерка на Зевс и на ќерката на Океанот, Метис. Метис била многу мудра жена. Најмногу од сите таа го подржувала Персеј бидејќи таа сакала со главата на Медузата тој да го убие морското чудовиште Горгон. На многу керамички вазни и слики Атена е прикажана како носи окоп, шлем и копје.

 

Артемида

Артемида била божица на ловот. Помагајќи н на жените да ги породат своите деца здрави и живи таа била сакана од луѓето, но таа донесе и многу смрт за животните со нејзината стрела. Артемида и нејзиниот брат Аполон биле деца на Зевс и Лето. Во некои текстови се зборува дека прво се родила Артемида и н помогнала на својата мајка да го породи Аполон. Некоја кралицата ја потценувала Лето дека таа има многу деца. а Лето само две. Па така Аполон и Артемида ги убиле сите деца на кралицата, а неа ја претвориле во камен. Артемида била одличен ловец. Најчесто била опкружена со диви животни како на пример: срни, мечки, диви зајаци итн.

 

Арес

Арес бил бог на војната. Тој ги заштитувал војниците и ги сакал војните. За време на тројанската војна многу племиња кои се бореле му принесувале жртви и дарови на него со цел да ги ги победат непријателите. Во грчката митологија тој бил висок и згоден. Најчесто носи шлем, оклоп, и копје или меч. Арес бил идентичен со римскиот бог на војната Марс. Како бесмртен бог тој двапати бил поразуван од Херкулес во битка во која можел многу лесно да загине. Исто така учте еден херој го поразил во Тројанската војна. Арес бил син на Зевс.

 

Аполон

Аполон бил бог на музиката, поезијата и светлината. Тој бил син на Зевс и Лето. Негова сестра му била божицата на ловот Артемида. Како бог на музиката многу често се среќава како тој свири на лира. Иако тој не ја измислил лирата таа му била подарок од гласникот на боговите Хермес. Хермес имал многу голема конкуренција. Богот Пан исто така свирел и кралот Мидас рекол дека Пан свири поубаво од Аполон. Тие зборови многу го налутиле Аполон и тој му се одмаздил.

 

Афродита

Афродита била божица на убавината и љубовта и заштитничка на морепловците. Во грчката митологија таа се родила од морската пена. Во тројанската војна на страна на Афродита била на страна на Троја. Таа имала многу голема моќ да направи некое момче да се вљуби во некое девојче. Кога Посејдон ја проколнал ќерката на кралот Минос, кралот му побарал бик за да го жртвува, Посејдон ја замолил Афродита да направи ќерката на кралот да се вљуби во бикот. Таа го послушала и така направила. Како плод на таа љубов меѓу бикот и кралската ќерка се родил Минотаурот.

 

Хедес (Ад)

Хедес бил владетел на подземниот свет и син на Кронус и Реа. Во некои текстови се смета дека Хедес не е олимписки бог затоа што олимписките богови живеат на Планината Олимп. Кога семејното богатство било поделено Посејдон ги добил морињата и океаните, Зевс земјата и небото, а Хедес подземниот свет. Подземниот свет

го именувале по неговото име - Хедес. Тој исто така бил и бог на мртвите души кои живееле во подземниот свет. Влезот на подземниот свет бил чуван од опасното триглаво куче Керберус. На знакот на пеколската порта не пишувало ,,ВНИМАВАЈ КУЧЕ” туку пишувало ,,ВНИМАВАЈ ТРИГЛАВО БЕСНО КУЧЕ”. Прв кој успеал да го собори кучето бил Херкулес.

Сашко Мицевски
Весна Митрова

 

  на почеток=

 

Астрономија

 

Астрономијата е природна наука која се занимава со проучување на небесните тела нивното движење ротација и друго. Таа е составена од два старогрчки збора астрон-ѕвезда и номос-закон. Астрономијата е древна наука , но тогаш таа била поврзана со религијата. Египедските свештеници ги набљудувале ѕвездите за предвидување и правење календари. Докази за тоа се древните опсерватории како што се Стоунхеџ во Англија и Кокино во Македонија.

Тоа се наоѓа на 1013 метри надморска височина , а се претпоставува дека се гледа Водно . Племињата вршеле обреди. Кокино е рангирано на 4 место од страна на НАСА. Астрономијата е поделена на повеќе делови: Астрометрија , астрофизика, космогонија, космологија , астрохемија, астробиологија, етноастрономија, спектарна астрономија, гама астрономија соларна астрономија и др.

Во II век астрономот Кладвиј Птоломеј заклучил дека планетата Земја е центар на вселената. Ова учење го подржувал Аристотел на кој научно никој не можел да му се спротистави. Тоа го тврдела и библијата. Полскиот астроном Никола Коперник (1473-1543) заклучил дека земјата се движи околу Сонцето заедно со др. планети. Црквата го прогласила за ерес и вовела посебен суд-инквизиција . Коперник бил наречен човек кој го запрел Сонцето и ја задвижил Земјата. Неговиот следбеник Џордано Бруно бил жив изгорен на плоштадот во Рим .

Ова учење го продолжил Галилео Галилеј роден во Пиза на 15 фебруари 1564г. Умрел 8 јануари 1642г. близу до Фиренца. Тој прв го употребил телескопот за набљудување на небото, го усовршил телескопот со леќи и открил дека на површината на Месечината има планини и кратери. Прв го забележал прстенот на Сатурн, открил дека Млечниот Пат не е атмосверско нарушување како што тврдел Аристотел , туку дека тоа е збир на ѕвезди-галаксија. Фрлал предмети од кривата кула и открил дека потешките предмети паѓаат побрзо од полесните - го открил законот за слободното паѓање. Тој бил осуден од црквата, под голем притисок се откажал од учењето. Според леѓендата тој проговорил "Сепак се движи " Бил под домашен притвор, но и понатаму продолжил да пишува за своето дело се додека не ослепил.

Јохан Кеплер роден 7 декември 1571, а умрел 15 ноември 1630 близу Ратсибон. Тој математички направил 3 закони познати како Кеплерови закони, за движењето на планетите.

Научникот Исак Њутн конструирал посовршен телескоп. Открил дека сончевиот зрак се разложува преку призма во повеќе бои. Еднаш седел во градината на мајка му и му паднало јаболка врз главата. Си помислил зошто јаболкото не останало во воздухот. Тогаш случајно се досетил дека го привлекла некоја сила- гравитација. Така Њутановото јаболко станало симбол на сосема случајните откритија.

Денес астрономијата е модерна наука која користи совршени средства. Од 1957 година со лансирањето на Спутник 1 започнала космичката ера. Телескопите се повеќе се усовршуваат, телескопот Хабл е лансиран во вселената. Се употребуваат и радио - телескопи. Астрономијата во Македонија не е на висок степен. Но се повеќе се јавуваат нејзини љубители, астрономи - аматери и астрономски друштва. Се надевам дека еден ден и кај нас ќе биде таква каква што заслужува да биде.

Добрин Коцев

 

  на почеток=

 

Категоризација и сигнализација на програмите

 

Почитувани читатели сигурни сме дека подолго време пред почетокот на многу емиси на разни ТВ програми ги гледате знаците за категоризација на емисиите, подолу имате мало појаснување што значат тие категории.

ПРВА КАТЕГОРИЈА

ТВ програми наменети за целата публика без ограничување.

Програмите може да се емитуваат во текот на целиот ден.

 

 

ВТОРА КАТЕГОРИЈА

ТВ програми што содржат некои сцени што можат да ги шокираат помладите гледачи.

Се препорачува присуство и усмерување од родител.

Програмите не може да се емитуваат пред 17:00 часот.

 

ТРЕТА КАТЕГОРИЈА

ТВ програми што не се препорачуваат за деца под 12 години и за кои е неопходен надзор од роди-тел/старател.

Особено програми чие сценарио вклучува систематска и повторувана употреба на физичко или психолошко насилство, со кои постои можност да се растревожат помладите гледачи.

Најавите за ваквите програми не смеат да содржат сцени што можат да ги шокираат помладите гледачи.

Програмите не смее да се емитуваат пред 21:00 часот.

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА

ТВ програми што не се препорачуваат за деца под 16 години и за кои е неопходен надзор од родител/старател.

Особено програми што содржат еротски или содржини со насилство што можат да му наштетат на телесниот, умствениот или моралниот развој на малолетниците под 16 години.

Најавите за ваквите програми не смеат да содржат сцени што можат да ги шокираат помладите гледачи.

Програмите не смее да се емитуваат пред 22:00 часот.

ПЕТТА КАТЕГОРИЈА

ТВ програми што се несоодветни за публика под 18 години.

Особено ТВ програми што можат сериозно да му наштетат на телесниот, умствениот и моралниот развој на малолетниците.

Најавите за ваквите програми не смеат да се емитуваат пред 23:00 часот.

Програмите не смее да се емитуваат пред 00:00 часот.

 

  на почеток=

 

прва страна | профил| активности | инфо | галерија | контакт
© 2003-2008 Организација на жени - Свети Николе.
Сите права се задржани Webmaster Александар Богатинов