македонски

english

профил

активности инфо галерија контакт
 

Одржани работилници со групата за самопомош

Организацијата на жените на општина Свети Николе во рамки на проектот “Креирање на услови за поправедно општество-2” финансиски е подржан од Шведската фондација Квинна Тилл Квинна , на 24.12.2009 година одржа две едукативни работилници за жените заболени и лекувани од малигни заболувања. На работилниците присуствуваа 22 жени а тема за работа беа : Причини за ракот и современи начини на лекување и воспоставување на чекори за природно здравје. Целта на овие работилници беше да се информираат жените за влијанието на правилната исхрана , вежбите и физичката активностослободување на стресот и пружање на соодветен одмор .

Во текот на 2009 година се реализираа вкупно 6 работилници за жените заболени и лекувани од малигни заболувања со цел надминување на проблемите и тешкотиите после оперативното лекување на заболените жени и зајакнување на нивната самодоверба. Преку интерактивна рабата и меѓусебна размена на искуствата жените полесно да ги совладуваат психолошките трауми после оперативносто лекување. Од групата на жени заболени и лекувани од малигни заболувања се формираше тим од четири жени кои ги имаат надминато проблемите со болеста и индивидуално работеа со новозаболени жени од малигни болести заради полесно пребродување на болеста посетувајки ги во нивните домови и разговарајки за нивните потреби.

Организација на жените на општина Свети Николе

 
 

прва страна | профил | активности | инфо | галерија | контакт
© 2003-2010 Организација на жените - Свети Николе.
Сите права се задржани Webmaster АлБог